ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
257 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ปฎิรูป   ตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
เบอร์โทรศัพท์ 087-248-5599,044-082142
Email : maipatiroop@hotmail.com :FaceBook:http://www.facebook.com/maipatiroop


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :