ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอเขตนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 และ คณะศึกษานิเทศ ร่วมกัน นิเทศ การจัดกระบวนการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  และ มอบเกียรติบัตรให้ไว้ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนรวมเฉลี่ยทุกวิชา สูงติดอันดับ อยู่ใน 1 ใน 10 ของเขตพื้นทีการศึกษา จึงขอชื่นชมยินดีในความสำเร็จ และขอให้รักษาคุณภาพในการสร้างสรรค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป
โดย เกียรติบัตรฉบับนี้ มอบให้ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.19 น.
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,12:00   อ่าน 43 ครั้ง