ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ยอดกวีแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ยอดกวีแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้า มีการแสดงละครในวันสุนทรภู่ การประกวดแต่งกลอน เรียงความ คัดลายมือ วาดภาพระบายสี 
ภาคบ่าย กิจกรรมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมกีฬา ฟุตซอลต้านยาเสพติด
ซึ่งกิจกรรมดำเนินลุล่วงด้วยดี นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานจากกิจกรรมการเรียนรู้ครับ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,07:41   อ่าน 204 ครั้ง