ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิชชญาดาภา ใจกว้างดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปพิชญา ประโมณะกัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0