ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ตั้งทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรดา แซ่กัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวชุติกาญจ์ ช้างน้ำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0